Database 9068

Show names starting with the letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Show lastnames starting with

First name Surname Details Parents
Benedikt Achtsnicht * 1625 + 1685 Glockstein, Roessel, Ostpreussen -
Gertrud B. Achtsnicht * 1651 Glockstein, Roessel, Ostpreussen + 1711 Guttstadt, Heilsberg, Ostpreussen Achtsnicht -
Johannes Advent * 1738 + 1798 Komienen, Roessel, Ostpreussen -
Joseph Advent * 1760 GrossKoellen, Roessel, Ostpreussen + 1800 GrossKoellen, Roessel, Ostpreussen -
... Ahland * 1850 + 1910 Glockstein, Roessel, Ostpreussen -
Valentin Ahland * 1895 Lossainen, Roessel, Ostpreussen + 1960 -
Maria Ahland-Nn * 1850 + 1910 Glockstein, Roessel, Ostpreussen -
... Alex * 1805 + 1865 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Anna Alex * 1867 Legienen, Roessel, Ostpreussen + 1897 Legienen, Roessel, Ostpreussen Alex - Samarei
Anna Alex * 1829 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen + 1889 -
Anton Alex * 1801 + 1861 Lautern, Roessel, Ostpreussen -
Anton Alex * 1842 + 1902 Polpen, Heilsberg, Ostpreussen -
Auguste Alex * 1872 Legienen, Roessel, Ostpreussen + 1935 Legienen, Roessel, Ostpreussen Alex - Samarei
Barbara Alex * 1844 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1904 -
Franz Alex * 1880 Heinrichsdorf, Roessel, Ostpreussen + 1916 -
Franz Alex * 1895 Heinrichsdorf, Roessel, Ostpreussen + 1960 -
Franz Alex * 1830 + 1890 Legienen, Roessel, Ostpreussen -
Gertrud Alex * 1740 Sturmhuebel, Roessel, Ostpreussen + 1800 -
Johannes Alex * 1824 + 1884 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Johannes Alex * 1805 Gerthen, Roessel, Ostpreussen + 1865 Alex -
Johannes Alex * 1827 + 1887 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Josef Alex * 1836 + 1900 Legienen, Roessel, Ostpreussen -
Josef Alex * 1744 + 1804 Santoppen, Roessel, Ostpreussen -
Michael Alex * 1775 + 1835 Gerthen, Roessel, Ostpreussen -
Valentin Alex * 1828 Glockstein, Roessel, Ostpreussen + 1888 -
Barbara Alex-Nn * 1790 + 1850 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Elisabeth Alex-Nn * 1790 GrossKoellen, Roessel, Ostpreussen + 1850 -
Gertrud Alex-Nn * 1810 + 1875 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
... Alheide * 1350 + 1410 Glockstein, Roessel, Ostpreussen -
Johannes Alshut * 1765 Plausen, Roessel, Ostpreussen + 1825 -
Valentin Alshut * 1880 Tornienen, Roessel, Ostpreussen + 1916 -
Johannes Althoff * 1600 + 1660 Glockstein, Roessel, Ostpreussen -
Karl A. von Althoff * 1760 + 1812 Gerthen, Roessel, Ostpreussen -
Barbara Althoff-Nn * 1590 + 1660 Glockstein, Roessel, Ostpreussen -
Aloisius Angrick * 1880 Tornienen, Roessel, Ostpreussen + 1916 -
Andreas Angrick * 1775 + 1835 Schellen, Roessel, Ostpreussen -
Andreas Angrick * 1840 Prositten, Roessel, Ostpreussen + 1900 -
Andreas Angrick * 1770 + 1830 Schellen, Roessel, Ostpreussen -
Anton Angrick * 1840 Damerau, Roessel, Ostpreussen + 1900 -
Casimir Angrick * 1791 + 1851 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Franz Angrick * 1847 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen + 1907 -
Johannes Angrick * 1810 + 1870 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Josef Angrick * 1845 + 1905 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Josef Apfelbaum * 1725 + 1785 Prositten, Roessel, Ostpreussen -
Michael Apfelbaum * 1755 Prositten, Roessel, Ostpreussen + 1815 Apfelbaum - Apfelbaum-Nn
Magdalena Apfelbaum-Nn * 1725 + 1785 Prositten, Roessel, Ostpreussen -
Agathe Arend * 1760 Frankenau, Roessel, Ostpreussen + 1820 -
Anna Armborst * 1800 Damerau, Roessel, Ostpreussen + 1860 -
Anton Armborst * 1830 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1900 -
Katharina Armborst * 1759 Linglack, Roessel, Ostpreussen + 1819 Armborst -
Kristof Armborst * 1730 + 1780 Linglack, Roessel, Ostpreussen -
Leonora Armborst * 1710 Lauterhagen, Heilsberg, Ostpreussen + 1790 Katzen, Heilsberg, Ostpreussen -
Therese Armborst * 1810 Damerau, Roessel, Ostpreussen + 1870 -
Michael Armgarth * 1730 + 1790 Roessel, Roessel, Ostpreussen -
Johannes Assmann * 1678 + 1738 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
... Austen * 1845 + 1905 Damerau, Roessel, Ostpreussen -
Elisabeth Austen * 1749 Schulen, Heilsberg, Ostpreussen + 1809 Prositten, Roessel, Ostpreussen -
Ferdinand Austen * 1844 + 1904 Kiwitten, Heilsberg, Ostpreussen -
Jakob Austen * 1687 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen + 1727 - Austen-Nn
Johannes Austen * 1743 Plausen, Roessel, Ostpreussen + 1803 -
Johannes Austen * 1761 + 1821 Ploessen, Roessel, Ostpreussen -
Johannes Austen * 1713 + 1773 Plausen, Roessel, Ostpreussen -
Johannes Austen * 1747 + 1807 Ploessen, Roessel, Ostpreussen -
Katharina Austen * 1745 Fuerstenau, Roessel, Ostpreussen, + 1805 -
Katharina Austen * 1788 Ploessen, Roessel, Ostpreussen + 1848 -
Katharina Austen * 1700 Roessel, Roessel, Ostpreussen + 1760 -
Margaretha Austen * 1690 Schellen, Roessel, Ostpreussen + 1750 -
Paul Austen * 1751 Plausen, Roessel, Ostpreussen + 1811 -
Simon Austen * 1500 + 1560 Plausen, Roessel, Ostpreussen -
Tiburtius Austen * 1500 + 1560 Plausen, Roessel, Ostpreussen -
Valentin Austen * 1807 + 1867 Voigtsdorf, Roessel, Ostpreussen -
Barbara Austen-Nn * 1713 + 1773 Plausen, Roessel, Ostpreussen -
Gertrud Austen-Nn * 1658 + 1718 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Katharina Austen-Nn * 1742 Sturmhuebel, Roessel, Ostpreussen + 1802 -
Maria Austen-Nn * 1845 + 1905 Damerau, Roessel, Ostpreussen -
Benjamin Bader * 1859 Landau, Roessel, Ostpreussen + 1919 -
Gertrud Bader * 1840 Klackendorf, Roessel, Ostpreussen + 1900 Bader -
Mathias Bader * 1800 + 1860 Klackendorf, Roessel, Ostpreussen -
... Baehr * 1820 + 1880 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
... Baehr * 1830 + 1890 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Andreas Baehr * 1796 + 1856 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Anna Baehr * 1850 Klackendorf, Roessel, Ostpreussen + 1910 Baehr -
Barbara Baehr * 1750 Schellen, Roessel, Ostpreussen + 1810 Baehr -
Dorothea Baehr * 1760 Schellen, Roessel, Ostpreussen + 1820 -
Franz Baehr * 1810 + 1870 Klackendorf, Roessel, Ostpreussen -
Jakob Baehr * 1810 + 1870 Schellen, Roessel, Ostpreussen -
Johannes Baehr * 1800 + 1870 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Josef Baehr * 1832 + 1892 Schellen, Roessel, Ostpreussen -
Laurenz Baehr * 1709 + 1769 Schellen, Roessel, Ostpreussen -
Lorenz Baehr * 1800 + 1860 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Magdalena Baehr * 1850 + 1920 Samlack, Roessel, Ostpreussen -
Maria R. Baehr * 1894 Schoenwalde, Heilsberg, Ostpreussen + 1950 -
Nikolaus Baehr * 1780 + 1850 Schellen, Roessel, Ostpreussen -
Peter Baehr * 1710 + 1760 Schellen, Roessel, Ostpreussen -
Anna Baehr-Nn * 1832 + 1892 Schellen, Roessel, Ostpreussen -
Anna Baehr-Nn * 1820 + 1880 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Elisabeth Baehr-Nn * 1800 + 1870 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Helena Baehr-Nn * 1652 Prositten, Roessel, Ostpreussen + 1712 -
Petronella Baehr-Nn * 1830 + 1890 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Theresia Baehr-Nn * 1796 + 1856 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Barbara Baiel * 1600 Kraemersdorf, Roessel, Ostpreussen + 1680 -
Tidemann Balin * 1330 + 1390 Plausen, Roessel, Ostpreussen Balin -
Tidemann Balin * 1300 + 1360 Plausen, Roessel, Ostpreussen -
Franz Baltrusch * 1895 Lossainen, Roessel, Ostpreussen + 1960 -
Andreas Baltzer * 1735 + 1786 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Barbara Baltzer * 1760 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1820 Baltzer -
Elisabeth Baltzer * 1770 Klackendorf, Roessel, Ostpreussen + 1830 Baltzer -
Josef Baltzer * 1756 + 1816 Fuerstenau, Roessel, Ostpreussen, -
Michael Baltzer * 1730 + 1790 Klackendorf, Roessel, Ostpreussen -
Anna Baltzer-Nn * 1756 + 1816 Fuerstenau, Roessel, Ostpreussen, -
Karl Bangel * 1880 + 1940 Prositten, Roessel, Ostpreussen -
Anna Bankowski * 1865 Kabienen, Roessel, Ostpreussen + 1925 -
Maria Bankowski * 1840 Kabienen, Roessel, Ostpreussen + 1900 -
Matheus Bannasch * 1755 + 1815 Voigtsdorf, Roessel, Ostpreussen -
... Banner * 1800 + 1880 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Josef Banner * 1870 Goerkendorf, Roessel, Ostpreussen + 1930 -
Joseph Banner * 1816 + 1876 Lautern, Roessel, Ostpreussen -
Joseph Banner * 1825 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1885 Banner - Banner-Nn
Anna Banner-Nn * 1800 + 1880 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
... Baran * 1843 + 1903 Klackendorf, Roessel, Ostpreussen -
Andreas Baran * 1830 + 1890 Klackendorf, Roessel, Ostpreussen -
Andreas Baran * 1700 + 1760 Damerau, Roessel, Ostpreussen -
Anton Baran * 1830 + 1890 Heinrichsdorf, Roessel, Ostpreussen -
Apollonia Baran * 1854 Klackendorf, Roessel, Ostpreussen + 1914 -
Joseph Baran * 1785 + 1845 Klackendorf, Roessel, Ostpreussen -
Julius Baran * 1850 Klackendorf, Roessel, Ostpreussen + 1920 Baran - Baran-Nn
Maria Baran * 1840 Damerau, Roessel, Ostpreussen + 1910 -
Apollonia Baran-Nn * 1830 + 1890 Klackendorf, Roessel, Ostpreussen -
Rosa Baran-Nn * 1843 + 1903 Klackendorf, Roessel, Ostpreussen -
Anton Barduhn * 1826 + 1886 Lautern, Roessel, Ostpreussen -
Elisabeth Barkowski * 1760 Roessel, Roessel, Ostpreussen + 1820 -
Joannes Barkowski * 1730 + 1790 Plausen, Roessel, Ostpreussen -
Johannes Barth * 1861 + 1921 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Andreas Bartsch * 1734 + 1794 Kekitten, Roessel, Ostpreussen -
Johannes Bartsch * 1625 + 1685 Tornienen, Roessel, Ostpreussen -
Martin Bartsch * 1695 + 1755 Roessel, Roessel, Ostpreussen -
Anna Basner * 1778 Frankenau, Roessel, Ostpreussen + 1817 Prositten, Roessel, Ostpreussen -
Jakob Basner * 1625 + 1685 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Markus Bast * 1390 + 1450 Damerau, Roessel, Ostpreussen -
Georg Bastanski * 1730 + 1790 Schellen, Roessel, Ostpreussen -
Gertrud Bastanski-Nn * 1730 + 1790 Schellen, Roessel, Ostpreussen -
Franz Bastian * 1895 Bischdorf, Roessel, Ostpreussen + 1960 -
Karl Bastian * 1895 Heinrichsdorf, Roessel, Ostpreussen + 1960 -
Josef Batzel * 1760 + 1820 Fuerstenau, Roessel, Ostpreussen, -
Josef Batzel * 1771 + 1831 Fuerstenau, Roessel, Ostpreussen, -
Michael Batzel * 1756 Prositten, Roessel, Ostpreussen + 1816 -
Anna Batzel-Nn * 1771 + 1831 Fuerstenau, Roessel, Ostpreussen, -
Katharina Batzel-Nn * 1773 Sturmhuebel, Roessel, Ostpreussen + 1833 -
Rosa Batzel-Nn * 1733 + 1793 Fuerstenau, Roessel, Ostpreussen, -
Elisabeth Baumgarth * 1696 Frankenau, Roessel, Ostpreussen + 1756 -
Jakob Becker * 1650 + 1710 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Michael Becker * 1689 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1749 Becker -
... Beckmann * 1828 + 1888 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
... Beckmann * 1810 + 1870 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
... Beckmann * 1800 + 1860 Plausen, Roessel, Ostpreussen -
Agnes Beckmann * 1800 GrossKoellen, Roessel, Ostpreussen + 1860 -
Anna Beckmann * 1804 GrossKoellen, Roessel, Ostpreussen + 1864 -
Anna Beckmann * 1788 GrossKoellen, Roessel, Ostpreussen + 1824 -
Anna Beckmann * 1835 GrossKoellen, Roessel, Ostpreussen + 1895 -
Anna Beckmann * 1820 GrossKoellen, Roessel, Ostpreussen + 1880 -
Apollonia Beckmann * 1813 GrossKoellen, Roessel, Ostpreussen + 1873 -
Casimir Beckmann * 1800 GrossKoellen, Roessel, Ostpreussen + 1860 -
Catharina Beckmann * 1730 GrossKoellen, Roessel, Ostpreussen + 1800 -
Elisabeth Beckmann * 1870 Bischdorf, Roessel, Ostpreussen + 1940 -
Elisabeth Beckmann * 1843 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen + 1903 Beckmann - Beckmann-Nn
Elisabeth Beckmann * 1833 GrossKoellen, Roessel, Ostpreussen + 1893 -
Elisabeth Beckmann * 1748 GrossKoellen, Roessel, Ostpreussen + 1808 -
Elisabeth Beckmann * 1830 Kabienen, Roessel, Ostpreussen + 1890 -
Elisabeth Beckmann * 1819 GrossKoellen, Roessel, Ostpreussen + 1879 -
Elisabeth Beckmann * 1838 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen + 1898 Beckmann -
Franz Beckmann * 1880 + 1940 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Franz Beckmann * 1835 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1895 Beckmann -
Franz Beckmann * 1826 + 1886 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Georg Beckmann * 1630 + 1690 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Gertrud Beckmann * 1793 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen + 1853 - Beckmann-Nn
Johannes Beckmann * 1846 + 1906 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Johannes C. Beckmann * 1660 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1720 Guttstadt, Heilsberg, Ostpreussen Beckmann -
Josef Beckmann * 1853 + 1913 Schellen, Roessel, Ostpreussen -
Josef Beckmann * 1817 + 1877 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Josef Beckmann * 1841 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen + 1900 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen Beckmann - Beckmann-Nn
Katharina Beckmann * 1859 GrossKoellen, Roessel, Ostpreussen + 1919 -
Katharina Beckmann * 1740 GrossKoellen, Roessel, Ostpreussen + 1800 -
Paul Beckmann * 1804 + 1874 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Rosa Beckmann * 1830 Plausen, Roessel, Ostpreussen + 1890 Beckmann -
Rosalie Beckmann * 1803 GrossKoellen, Roessel, Ostpreussen + 1863 -
Thadeus Beckmann * 1848 + 1908 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Catharina Beckmann-Nn * 1828 + 1888 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Elisabeth Beckmann-Nn * 1817 + 1877 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Gertrud Beckmann-Nn * 1767 + 1827 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Martha Begrinski * 1767 Roessel, Roessel, Ostpreussen + 1827 -
Anna B. Behlau * 1887 Wuslack, Heilsberg, Ostpreussen + 1940 -
Anton Behlau * 1862 Linglack, Roessel, Ostpreussen + 1922 -
Barbara Behlau * 1750 Roessel, Roessel, Ostpreussen + 1810 -
Bernhard Behlau * 1895 Samlack, Roessel, Ostpreussen + 1960 -
Franz Behlau * 1828 Wuslack, Heilsberg, Ostpreussen, Roessel, Ostpreussen + 1900 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Johannes Behlau * 1828 + 1888 Gerthen, Roessel, Ostpreussen -
Josef Behlau * 1900 Schellen, Roessel, Ostpreussen + 1937 Allenstein, Allenstein, Ostpreussen -
Katharina Behlau * 1770 Plausen, Roessel, Ostpreussen + 1830 -
Martha M. Behlau * 1895 Wuslack, Heilsberg, Ostpreussen + 1950 -
Rosa Behlau * 1886 Wuslack, Heilsberg, Ostpreussen + 1946 -

Database

Title
Description
Uploaded 2005-02-01 19:12:37.0
Submitter Karl M. Brauer
email
Show all persons of this file