Search Result

First name Surname Details Parents Database
Allardus Andries de Winkel * 1740 ~ 1740 Roordahuizum + 1811 Idaarderadeel de Winkel - Rudolfi
Doede Pieters Algera * 1823 Hennaarderadeel + 1843 Idaarderadeel Algera - Beista
Geertje Sjoerds Algera * 1810 Wommels + 1868 Idaarderadeel Algera - Ringer
Trijntje Aukes Algera * 1822 Weidum + 1885 Idaarderadeel Algera - de Groot
Auke Teunis Algera (Algra) * 1855 Tietjerksteradeel + 1923 Idaarderadeel Algra - Veenstra
Aaltje Algra * 1866 Idaarderadeel + 1940 Terherne Algra - de Groot
Jantje Algra * 1863 Idaarderadeel + 1903 Leeuwarden Algra - de Groot
Symen Douwes Algra * 1832 Tietjerksteradeel + 1905 Idaarderadeel Algra - Venema
Wytze Hendriks Algra * 1818 + 1868 Idaarderadeel Algra - de Vries
Folkert Bakker * 1893 Idaarderadeel + -
Douwe Alles Bangma * 1889 Idaarderadeel + Bangma - Jongsma
Hylke Atzes Bangma * 1907 Idaarderadeel + Bangma - Rollema
Sikke Atzes Bangma * 1910 Idaarderadeel + 1993 Bangma - Rollema
Martinus Bergsma * 1836 Idaarderadeel + 1891 Hengelo -
Hinke (Jans) Bergstra * 1805 Idaarderadeel (Roordahuizum) + 1888 Parrega Bergstra - Arends
Hinke (Jans) Bergstra * 1805 Idaarderadeel (Roordahuizum) + 1888 Parrega Bergstra - Arends
Gerrit Jans Bloemsma * 1808 + 1898 Idaarderadeel -
Hieke Bloemsma * 1848 Idaarderadeel + Bloemsma - Algera
Jan Bloemsma * 1845 Idaarderadeel + Bloemsma - Algera
Sjoerd Bloemsma * 1854 Idaarderadeel + Bloemsma - Algera
Sjoerdtje Bloemsma * 1843 Idaarderadeel + Bloemsma - Algera
Janke Boonstra * 1766 + 1841 Idaarderadeel Boonstra -
Bruin Gerbens Bruinsma + 1824 Idaarderadeel -
Fettje Bruins Bruinsma * 1782 + 1818 Idaarderadeel Bruinsma -
Sjoerd Eeltjes Budstra * 1786 + 1833 Idaarderadeel -
Carolina Dionijsia Rachel Margaretha Cannegieter * 1881 Idaarderadeel + 1947 Amersfoort Cannegieter - Wildervanck
Carolina Dionijsia Rachel Margaretha Cannegieter * 1881 Idaarderadeel + 1947 Amersfoort Cannegieter - Wildervanck
Aaltje Martens de Boer * 1780 + 1860 Idaarderadeel de Boer -
Hylkjen Johannes de Groot * 1829 Baarderadeel + 1866 Idaarderadeel de Groot - Bijlsma
Lubbert Everts de Groot * 1878 Idaarderadeel + de Groot - Bijlsma
Pietje Everts de Groot * 1879 Idaarderadeel + de Groot - Bijlsma
Sikke Everts de Groot * 1880 Idaarderadeel + de Groot - Bijlsma
Reid de Jong * 1886 Idaarderadeel + 1961 de Jong - van der Meer
Rienk de Jong * 1888 Idaarderadeel + 1955 Wageningen de Jong - van der Meer
Klara Sikkes Dijkstra * 1759 Warga + 1826 Idaarderadeel -
Wytske Wytzes Dijkstra * 1813 Roordahuizum + 1884 Idaarderadeel Dijkstra - Kornelis
Hette Gales Galama * 1190 Idaarderadeel + 1250 Galama -
Hette Gales Galama * 1310 Poppingawier + 1350 Idaarderadeel Galama -
Akke Halbertsma * 1858 Idaarderadeel + Halbertsma - Lykles
Anna Petronella Halbertsma * 1832 Idaarderadeel + Halbertsma - Fockens
Anna Ruurdtje Halbertsma * 1862 Idaarderadeel + Halbertsma - Douma
Barteltje Binnerts Halbertsma * 1824 Idaarderadeel + Halbertsma - Kuipers
Binnert Halbertsma * 1853 Idaarderadeel + Halbertsma - Lykles
Boukje Halbertsma * 1861 Idaarderadeel + Halbertsma - Douma
Boukje Halbertsma * 1863 Idaarderadeel + Halbertsma - Douma
Catharina Maria Halbertsma * 1880 Idaarderadeel + Halbertsma - Delden
Cornelis Halbertsma * 1859 Idaarderadeel + Halbertsma - Douma
Eeltje Halbertsma * 1856 Idaarderadeel + Halbertsma - Douma
Eeltje Halbertsma * 1857 Idaarderadeel + Halbertsma - Douma
Eeltje Tjallings Halbertsma * 1822 Idaarderadeel + 1894 Halbertsma - Sjollema