Search Result

First name Surname Details Parents Database
Johann Adam Hessemer * 1859 Okriftel Hessemer - Kaul
Johann Adam HESSEMER * 1722 Okriftel, Gross-Gerau, Hessen, Germany + 1788 Langendiebach, Main-Kinzig-Kreis, Hessen, Germany HESSEMER - MEBUSS
Johann Adam Friedrich Hessemer * 1855 Okriftel + 1857 Okriftel Hessemer - Kaul
Johann Adam Jakob Hessemer * 1828 Okriftel + 1891 Okriftel Hessemer - Stiehl
Johann Adam Jakob Hessemer * 1844 Okriftel + 1854 Okriftel Hessemer - Kern
Johann Adam Philipp Hessemer * 1863 Okriftel + 1888 Okriftel Hessemer - Sauer
Johann August Hessemer * 1821 Okriftel + 1891 Flatbush, Kings, New York, USA Hessemer - Stiehl
Johann Caspar HESSEMER * 1742 Okriftel HESSEMER - ALTHENN
Johann Christian Peter Hessemer * 1838 Okriftel + 1914 Mainz Hessemer - Müller
Johann Friedrich HESSEMER * 1737 Okriftel + 1749 Okriftel HESSEMER - ALTHENN
Johann Friedrich HESSEMER * 1735 Okriftel + 1737 Okriftel HESSEMER - ALTHENN
Johann Friedrich Hessemer * 1735 Okriftel + 1737 Okriftel Hessemer - Althenn
Johann Friedrich Hessemer * 1737 Okriftel + 1749 Okriftel Hessemer - Althenn
Johann Georg HESSEMER * 1732 Okriftel + 1764 Okriftel HESSEMER - ALTHENN
Johann Georg Hessemer * 1823 Okriftel + 1865 Okriftel Hessemer - Spengler
Johann Georg Hessemer * 1732 Okriftel + 1764 Okriftel Hessemer - Althenn
Johann Georg Hessemer * 1868 Okriftel + 1929 Höchst am Main Hessemer - Pfeiffer
Johann Heinrich HESSEMER * 1747 Okriftel HESSEMER - ALTHENN
Johann Heinrich Hessemer * 1747 Okriftel Hessemer - Althenn
Johann Heinrich Hessemer * 1819 Okriftel + 1904 Okriftel Hessemer - Stiehl
Johann Heinrich Hessemer * 1826 Okriftel am Main + 1904 Okriftel am Main -
Johann Jakob HESSEMER * 1816 Okriftel + 1818 Okriftel HESSEMER - KIRSCHNER
Johann Jakob HESSEMER * 1740 Okriftel + 1818 Okriftel HESSEMER - ALTHENN
Johann Jakob HESSEMER * 1740 Okriftel + 1818 Okriftel -
Johann Jakob Hessemer * 1808 Okriftel + 1897 Mainz Hessemer - Spengler
Johann Jakob Hessemer * 1740 Okriftel + 1818 Okriftel Hessemer - Althenn
Johann Jakob Hessemer * 1788 Okriftel + 1858 Okriftel Hessemer - Gutmann
Johann Jakob Hessemer * 1780 Okriftel + 1782 Okriftel Hessemer - Meyer
Johann Jakob Hessemer * 1785 Okriftel + 1830 Okriftel Hessemer - Meyer
Johann Jakob Hessemer * 1816 Okriftel + 1818 Okriftel Hessemer - Kirschner
Johann Jakob Hessemer * 1863 Okriftel + 1942 Okriftel - Hessemer
Johann Karl Hessemer * 1868 Okriftel + 1951 Wiesbaden Hessemer - Sauer
Johann Kaspar Hessemer * 1742 Okriftel Hessemer - Althenn
Johann Konrad Hessemer * 1812 Okriftel + 1814 Okriftel Hessemer - Spengler
Johann Konrad Hessemer * 1776 Okriftel + 1841 Okriftel Hessemer - Gutmann
Johann Konrad Hessemer * 1731 Okriftel + 1731 Okriftel Hessemer - Mebuß
Johann Nikolaus Hessemer * 1728 Okriftel + 1728 Okriftel Hessemer - Mebuß
Johann Philipp HESSEMER * 1789 Okriftel + 1828 Okriftel HESSEMER - MEYER
Johann Philipp HESSEMER * 1779 Okriftel + 1807 Berlin im Militärhospital HESSEMER - GUTMANN
Johann Philipp Hessemer * 1709 Okriftel Hessemer - Gutmann
Johann Philipp Hessemer * 1779 Okriftel + 1807 Berlin Hessemer - Gutmann
Johann Philipp Hessemer * 1683 Okriftel Hessemer - Stiel
Johann Philipp Hessemer * 1703 Okriftel + 1721 Okriftel Hessemer - Schweinhart
Johann Philipp Hessemer * 1789 Okriftel + 1828 Okriftel Hessemer - Meyer
Johann Philipp Hessemer * 1864 Okriftel Hessemer - Hessemer
Johann Philipp HESSEMER * 1709 Okriftel, Gross-Gerau, Hessen, Germany HESSEMER - GUTMANN
Johann Philipp Jakob Hessemer * 1822 Okriftel + 1898 Greenville, Floyd County, Indiana, USA Hessemer - Stiehl
Johannes Hessemer * 1648 Königstädten bei Frankfurt/Main + 1723 Okriftel -
Johannes Hessemer * 1776 Okriftel + 1857 Okriftel Hessemer - Gutmann
Johannes Hessemer * 1705 Okriftel + 1784 Okriftel Hessemer - Gutmann