Search Result

First name Surname Details Parents Database
Abbie C * 1891 Kansas + 1988 Kansas City, Clay, Missouri, USA -
Abbie C * 1891 Kansas + 1988 Kansas City, Clay, Missouri, USA -
Ada * 1890 Kansas + 1975 -
Ada M. * 1922 Kansas, USA + 1992 -
Agnes * 1891 Kansas -
Amanda * 1871 Illinois, USA + Kansas City Ward 14, Jackson, Missouri, USA -
Anna Rosa * 1885 Kansas -
Barbara * 1889 Kansas + 1959 Doniphan County, Kansas -
Bessie * 1912 Kansas -
Bessie P. * 1883 Kansas + 1975 Polo, Ogle, Illinois, USA -
Catherine * 1894 Kansas -
Cleo A. * 1898 + 1981 -
Dora * 1873 Kansas + 1948 St. Joseph, Buchanan County, Missouri, USA -
Edna May * 1893 Kansas + 1975 -
Eliza * 1814 Dover, England + 1870 Kansas -
Ellen R * 1898 Kansas -
Ellie * 1869 Kansas, USA + Decatur, Macon, Illinois, USA -
Ellnora * 1899 Kansas -
Ernestine B. * 1924 + 2008 Kansas City, Clay, Missouri -
Eva * 1888 Kansas -
Floy * 1915 Kansas + 1984 Tucson, Pima, Arizona, USA -
Frances * 1909 Kansas + 2000 -
Gertrude * 1867 Kansas + 1940 Cook County, Illinois -
Gladys M. * 1914 Kansas -
Glenncheane ? * 1918 Kansas -
Grace D * 1897 Kansas, USA + 1968 Leoti, Wichita, Kansas, USA -
Grace D * 1897 Kansas, USA + 1968 Leoti, Wichita, Kansas, USA -
Grace D * 1897 Kansas, USA + 1968 Leoti, Wichita, Kansas, USA -
Grace D * 1897 Kansas, USA + 1968 Leoti, Wichita, Kansas, USA -
Grace D * 1897 Kansas, USA + 1968 Leoti, Wichita, Kansas, USA -
Grace Evelyn * 1904 Kansas + 1991 -
Hanna M * 1884 Kansas -
Hannah Viola * 1904 Kansas, USA + 1981 Lane, OR -
Hattie * 1873 Kansas -
Hazel * 1920 Kansas, USA -
Henriette * 1801 Prussia + Kansas, USA -
Jane * 1894 Kansas -
Jane * 1824 Buckland Monarch, Devonshire, England + 1910 Kansas or Kay County, Oklahoma -
Leila M * 1891 Kansas -
Lily * 1886 Kansas -
Loren * 1880 Missouri + 1962 Kansas City, Jackson County, Missouri, USA -
Loretta * 1893 Kansas + 1958 Doniphan County, Kansas -
Lovenia * 1878 Kansas, USA -
Margaret C. * 1902 Kansas -
Margaret Louise * 1899 Kansas, USA + 1972 Los Angeles County, California, USA -
Margaret Mary * 1909 Illinois + 2010 Kansas City, Kansas -
Maria Catharina "Kate" * 1856 Germany + 1951 Kansas City, Wyandotte, Kansas -
Marjorie * 1921 Kansas Prall -
Martha * 1886 Kansas -
Martha * 1903 Kansas. USA + -