Database 9069

Show names starting with the letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Show lastnames starting with

First name Surname Details Parents
Laurenz Kretschmann * 1720 + 1780 Schellen, Roessel, Ostpreussen -
Martin Kretschmann * 1770 + 1830 Kabienen, Roessel, Ostpreussen -
Matheus Kretschmann * 1690 Glockstein, Roessel, Ostpreussen + 1750 Schellen, Roessel, Ostpreussen -
Matheus Kretschmann * 1727 + 1787 Soweiden, Roessel, Ostpreussen -
Mathilde Kretschmann * 1850 Guttstadt, Heilsberg, Ostpreussen + 1910 -
Michael Kretschmann * 1705 + 1765 Santoppen, Roessel, Ostpreussen -
Michael Kretschmann * 1710 + 1770 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Peter Kretschmann * 1740 + 1800 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Peter Kretschmann * 1845 Schellen, Roessel, Ostpreussen + 1905 -
Simon Kretschmann * 1660 + 1720 Plausen, Roessel, Ostpreussen -
Barbara Kretschmann-Nn * 1810 + 1870 Schellen, Roessel, Ostpreussen -
Gertrud Kretschmann-Nn * 1710 + 1770 Schellen, Roessel, Ostpreussen -
Katharina Kretschmann-Nn * 1825 + 1885 Schellen, Roessel, Ostpreussen -
Katharina Kretschmann-Nn * 1723 + 1783 Glockstein, Roessel, Ostpreussen -
Magdalena Kretschmann-Nn * 1740 + 1800 Schellen, Roessel, Ostpreussen -
Theodor Kretschmer * 1834 Bischdorf, Roessel, Ostpreussen + 1894 -
Magdalena Kreutzkampf * 1730 Heilsberg, Heilsberg, Ostpreussen + 1790 -
Anna Kriegs * 1820 Klingerswalde, Heilsberg, Ostpreussen + 1880 -
Elisabeth Krisp * 1738 Prositten, Roessel, Ostpreussen + 1798 Krisp -
Jakob Krisp * 1740 + 1800 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Martin Krisp * 1695 + 1755 Prositten, Roessel, Ostpreussen -
Peter Krisp * 1730 + 1790 Prositten, Roessel, Ostpreussen -
Peter Krisp * 1675 + 1735 Prositten, Roessel, Ostpreussen -
Ursula Krisp * 1755 Prositten, Roessel, Ostpreussen + 1815 Prositten, Roessel, Ostpreussen Krisp - Thiel
Rosa Krispin * 1830 Tornienen, Roessel, Ostpreussen + 1890 -
Matheus Krokau * 1800 + 1860 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Anna Kroll * 1840 Gerthen, Roessel, Ostpreussen + 1900 -
Anton Kroll * 1739 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1771 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Mathias Kroll * 1632 Samlack, Roessel, Ostpreussen + 1700 Kroll - Kroll-Nn
Nikolaus Kroll * 1600 + 1660 Samlack, Roessel, Ostpreussen -
Walburga Kroll-Nn * 1600 + 1660 Samlack, Roessel, Ostpreussen -
Anna Kroschewski * 1770 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1800 Kroschewski -
Anna Kroschewski * 1780 Damerau, Roessel, Ostpreussen + 1840 Kroschewski -
Anton Kroschewski * 1760 Bansen, Roessel, Ostpreussen + 1820 -
Elisabeth Kroschewski * 1896 Glockstein, Roessel, Ostpreussen + 1946 Neukloster -
Elisabeth Kroschewski * 1764 Landau, Roessel, Ostpreussen + 1824 Schulen, Heilsberg, Ostpreussen Kroschewski -
Johannes Kroschewski * 1750 + 1805 Damerau, Roessel, Ostpreussen -
Johannes Kroschewski * 1823 + 1883 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Karl Kroschewski * 1817 + 1877 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Maria Kroschewski * 1874 Glockstein, Roessel, Ostpreussen + 1934 -
Mathias Kroschewski * 1754 Tornienen, Roessel, Ostpreussen + 1814 -
Michael Kroschewski * 1735 + 1795 Begnitten, Roessel, Ostpreussen -
Peter Kroschewski * 1740 + 1800 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Stanislaus Kroschewski * 1639 + 1730 Klackendorf, Roessel, Ostpreussen -
Andreas Krotke * 1780 Bischofsburg, Roessel, Ostpreussen + 1850 -
Johannes Kruck * 1833 Lossainen, Roessel, Ostpreussen + 1890 -
Rosa Kruck * 1840 Lossainen, Roessel, Ostpreussen + 1900 -
Andreas Krueger * 1720 + 1780 Linglack, Roessel, Ostpreussen -
Anna Krueger * 1640 Klackendorf, Roessel, Ostpreussen + 1700 Krueger -
Anna Krueger * 1740 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1800 Krueger -
Anna Barbara Krueger * 1740 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1800 -
Anton Herm. Krueger * 1830 + 1890 Samlack, Roessel, Ostpreussen -
Barbara Krueger * 1757 Linglack, Roessel, Ostpreussen + 1827 Krueger -
Dorothea Krueger * 1740 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1800 -
Franz Krueger * 1860 + 1920 Samlack, Roessel, Ostpreussen -
Gertrud Krueger * 1710 + 1770 Begnitten, Roessel, Ostpreussen -
Gregor Krueger * 1700 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1760 -
Johannes Krueger * 1690 + 1760 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Laurenz Krueger * 1700 + 1760 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Laurenz Krueger * 1610 + 1680 Klackendorf, Roessel, Ostpreussen -
Michael Krueger * 1800 + 1860 Gerthen, Roessel, Ostpreussen -
Ursula Krueger * 1720 Roessel, Roessel, Ostpreussen + 1780 -
Valentin Krueger * 1748 Wernegitten, Heilsberg, Ostpreussen + 1805 -
Casimir Krzywda * 1732 + 1792 Bischdorf, Roessel, Ostpreussen -
Joseph Krzywda * 1730 + 1790 Klawsdorf, Roessel, Ostpreussen -
Maria Kuck * 1875 Tollack, Allenstein, Ostpreussen + 1930 -
Elisabeth Kucklick * 1814 Santoppen, Roessel, Ostpreussen + 1874 Kucklick -
Thomas Kucklick * 1690 + 1750 Damerau, Roessel, Ostpreussen -
Thomas Kucklick * 1790 + 1850 Santoppen, Roessel, Ostpreussen -
Anton Kuepper * 1710 + 1770 Schellen, Roessel, Ostpreussen -
Katharina Kuepper * 1747 Schellen, Roessel, Ostpreussen + 1807 Kuepper -
Mathias Kuepper * 1729 + 1789 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Elisabeth Kuepper-Nn * 1729 + 1789 Schellen, Roessel, Ostpreussen -
... Kuhn * 1811 + 1871 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
... Kuhn * 1830 + 1890 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Anna Kuhn * 1789 Tornienen, Roessel, Ostpreussen + 1849 - Kuhn-Nn
Anna Kuhn * 1700 Guttstadt, Heilsberg, Ostpreussen + 1760 -
Anton Kuhn * 1729 + 1789 Roessel, Roessel, Ostpreussen -
Barbara Kuhn * 1776 Tornienen, Roessel, Ostpreussen + 1836 - Kuhn-Nn
Daniel Kuhn * 1712 + 1772 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Daniel Kuhn * 1685 + 1745 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Florian Kuhn * 1710 + 1770 Mengen, Heilsberg, Ostpreussen -
Georg Kuhn * 1642 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1702 -
Georg Kuhn * 1688 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1748 Kuhn -
Georg Kuhn * 1699 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1770 -
Gertrud Kuhn * 1732 Tornienen, Roessel, Ostpreussen + 1792 Kuhn -
Jakob Kuhn * 1736 + 1796 Klawsdorf, Roessel, Ostpreussen -
Johannes Kuhn * 1820 + 1880 Begnitten, Roessel, Ostpreussen -
Johannes Kuhn * 1678 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1738 Kuhn -
Josef Kuhn * 1731 Tornienen, Roessel, Ostpreussen + 1791 -
Laurenz Kuhn * 1780 + 1840 Begnitten, Roessel, Ostpreussen -
Maria Kuhn * 1890 Legienen, Roessel, Ostpreussen + 1950 -
Matheus Kuhn * 1760 + 1820 Damerau, Roessel, Ostpreussen -
Michael Kuhn * 1709 + 1755 Tornienen, Roessel, Ostpreussen -
Simon Kuhn * 1650 + 1710 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Theresia Kuhn * 1750 Heilsberg, Heilsberg, Ostpreussen + 1810 -
Ursula Kuhn * 1684 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1744 Kuhn -
Elisabeth Kuhn-Nn * 1690 + 1750 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Gertrud Kuhn-Nn * 1740 + 1783 Tornienen, Roessel, Ostpreussen -
Elisabeth Kujawa * 1820 Stockhausen, Roessel, Ostpreussen + 1880 -
Maria Kujawa * 1868 Samlack, Roessel, Ostpreussen + 1930 -
Valentin Kujawa * 1856 Samlack, Roessel, Ostpreussen + 1920 -
Jakob Kujawski * 1732 + 1792 Klawsdorf, Roessel, Ostpreussen -
Johannes Kujawski * 1735 + 1795 Roessel, Roessel, Ostpreussen -
... Kulbars * 1780 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1840 Kulbars -
Valentin Kulbars * 1750 Heilsberg, Heilsberg, Ostpreussen + 1805 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Johannes Kulbatzki * 1845 + 1905 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Simon Kulbatzki * 1700 + 1760 Bischdorf, Roessel, Ostpreussen -
Johannes Kummer * 1700 + 1760 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Joseph Kummer * 1730 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen + 1790 Kummer -
Barbara Kunig * 1770 Blumenau, Heilsberg, Ostpreussen + 1830 -
Casimir Kunig * 1730 + 1800 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Elisabeth Kunig * 1836 Legienen, Roessel, Ostpreussen + 1900 Kunig - Klischa
Friedrich Kunig * 1800 + 1841 Legienen, Roessel, Ostpreussen -
Jakob Kunig * 1665 + 1725 Santoppen, Roessel, Ostpreussen -
Jakob Kunig * 1697 Santoppen, Roessel, Ostpreussen + 1757 Kunig -
Johannes Kunig * 1839 Legienen, Roessel, Ostpreussen + 1900 Kunig - Klischa
Joseph Kunig * 1850 Santoppen, Roessel, Ostpreussen + 1910 -
Justina Kunig * 1830 Legienen, Roessel, Ostpreussen + 1890 Kunig - Klischa
Peter Kunig * 1675 + 1735 Deppen, Heilsberg, Ostpreussen -
Barbara Kunig-Nn * 1675 + 1735 Deppen, Heilsberg, Ostpreussen -
Hedwig Kuntzler * 1673 Santoppen, Roessel, Ostpreussen + 1733 Kuntzler -
Jakob Kuntzler * 1650 + 1710 Santoppen, Roessel, Ostpreussen -
Jakob Kuntzler * 1675 Schellen, Roessel, Ostpreussen + 1735 -
Anna Kunzel * 1621 + 1681 Bischdorf, Roessel, Ostpreussen Kunzel -
Paul Kunzel * 1591 + 1651 Bischdorf, Roessel, Ostpreussen -
Mathias Kureck * 1530 + 1590 Lossainen, Roessel, Ostpreussen -
Albert Kurowski * 1625 + 1685 Bischdorf, Roessel, Ostpreussen -
Anna Kurowski * 1770 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen + 1830 Kurowski -
Ferdinand von Kurowski * 1820 + 1900 Bischdorf, Roessel, Ostpreussen -
Gertrud Kurowski * 1759 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen + 1819 -
Josef Kurowski * 1740 + 1800 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Sofia Kurowski * 1730 Heilsberg, Heilsberg, Ostpreussen + 1790 -
Joseph Kurzbach * 1810 + 1870 GrossKoellen, Roessel, Ostpreussen -
Joseph Kurzbach * 1762 + 1822 GrossKoellen, Roessel, Ostpreussen -
Matheus Kurzbach * 1760 Samlack, Roessel, Ostpreussen + 1820 -
Rosa Kurzbach-Nn * 1841 + 1901 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Joseph Kuscha * 1770 Samlack, Roessel, Ostpreussen + 1830 -
Magdalena Kuscha * 1820 Samlack, Roessel, Ostpreussen + 1880 -
Magdalena Kuscha-Nn * 1831 + 1890 Samlack, Roessel, Ostpreussen -
Florian Kuschinski * 1810 + 1870 Plausen, Roessel, Ostpreussen -
Michael Kuss * 1710 + 1770 Samlack, Roessel, Ostpreussen -
Bartel Kutzke * 1745 + 1805 Plausen, Roessel, Ostpreussen -
Franz Kutzke * 1840 Sturmhuebel, Roessel, Ostpreussen + 1900 -
Gertrud Kutzke * 1720 Klackendorf, Roessel, Ostpreussen + 1780 Kutzke -
Johannes Kutzke * 1787 Plausen, Roessel, Ostpreussen + 1847 Kutzke -
Peter Kutzke * 1700 + 1760 Klackendorf, Roessel, Ostpreussen -
Peter Kutzler * 1655 + 1715 Schellen, Roessel, Ostpreussen -
Andreas Labuch * 1778 + 1838 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Anton Labuch * 1875 + 1935 Santoppen, Roessel, Ostpreussen -
Elisabeth Labuch * 1760 Legienen, Roessel, Ostpreussen + 1820 Labuch -
Michael Labuch * 1735 + 1800 Legienen, Roessel, Ostpreussen -
Barbara Labuch-Nn * 1778 + 1838 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Johannes Lacombe * 1740 + 1810 Heilsberg, Heilsberg, Ostpreussen -
Peter Ladetzki * 1752 + 1812 Santoppen, Roessel, Ostpreussen -
Josef Laffs * 1726 Plausen, Roessel, Ostpreussen + 1786 Laffs -
Peter Laffs * 1695 + 1755 Plausen, Roessel, Ostpreussen -
Benedikt Lambert * 1640 + 1700 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Johannes Lambert * 1671 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1731 Lambert - Lambert-Nn
Agathe Lambert-Nn * 1640 + 1700 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Andreas Lamprecht * 1740 + 1800 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Andreas Lamprecht * 1676 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1736 Lamprecht - Lamprecht-Nn
Andreas Lamprecht * 1696 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1756 Lamprecht - Lamprecht-Nn
Daniel Lamprecht * 1695 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1755 Lamprecht - Lamprecht-Nn
Franz Lamprecht * 1670 + 1730 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Franz Lamprecht * 1708 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1768 Lamprecht - Lamprecht-Nn
Franz Lamprecht * 1680 + 1740 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Johannes Lamprecht * 1679 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1739 Lamprecht - Lamprecht-Nn
Johannes Lamprecht * 1691 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1751 Lamprecht - Lamprecht-Nn
Johannes Lamprecht * 1670 + 1730 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Johannes J. Lamprecht * 1774 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1834 Roessel, Roessel, Ostpreussen Lamprecht - Schroeter
Johannes Joseph Lamprecht * 1718 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1756 KleinKoellen, Roessel, Ostpreussen -
Joseph Lamprecht * 1693 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1753 Lamprecht - Lamprecht-Nn
Katharina Lamprecht * 1670 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1730 Lamprecht - Lamprecht-Nn
Kristof Lamprecht * 1640 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1682 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Martin Lamprecht * 1655 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1696 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Matheus Lamprecht * 1665 + 1725 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Michael Lamprecht * 1655 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1688 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Michael Lamprecht * 1707 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1767 Mehlsack, Braunsberg, Ostpreussen -
Peter Lamprecht * 1650 + 1710 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Anna Lamprecht-Nn * 1665 + 1725 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Elisabeth Lamprecht-Nn * 1670 + 1730 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Justina Lamprecht-Nn * 1680 + 1740 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Katharina Lamprecht-Nn * 1650 + 1710 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Katharina Lamprecht-Nn * 1640 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1730 -
Katharina Lamprecht-Nn * 1670 + 1730 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Anna Lamsheft * 1687 Linglack, Roessel, Ostpreussen + 1747 Lamsheft -
Elisabeth Lamsheft * 1780 Klackendorf, Roessel, Ostpreussen + 1840 -
Jakob Lamsheft * 1667 + 1727 Linglack, Roessel, Ostpreussen -
Jakob Lamsheft * 1680 + 1740 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Johannes Lamsheft * 1660 + 1691 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Laurens Lamsheft * 1684 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1740 Lamsheft - Lamsheft-Nn
Martin Lamsheft * 1703 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen + 1763 Lamsheft - Lamsheft-Nn
Matheus Lamsheft * 1680 + 1740 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Matheus Lamsheft * 1681 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen + 1740 Lamsheft - Lamsheft-Nn
Paul Lamsheft * 1743 + 1803 Bischdorf, Roessel, Ostpreussen -
Peter Lamsheft * 1732 + 1792 Roessel, Roessel, Ostpreussen -
Dorothea Lamsheft-Nn * 1660 + 1720 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -
Justina Lamsheft-Nn * 1680 + 1740 Schoeneberg, Roessel, Ostpreussen -
Michael Landauf * 1645 + 1705 Bischofstein, Roessel, Ostpreussen -

Database

Title
Description
Uploaded 2005-02-01 19:24:25.0
Submitter Karl M. Brauer aus
email
Show all persons of this file